Priemus Onderzoek en Advies

 

 

Priemus Onderzoek en Advies

Na mijn emeritaat (eind 2007) ben ik sinds 1 januari 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Haaglanden als zelfstandige zonder personeel (zzp) onder de aanduiding ‘Priemus Onderzoek en Advies’.
Priemus Onderzoek en Advies kan worden ingeschakeld voor advieswerk, onderzoek, conferenties, lezingen en publicaties op een veelheid van terreinen die de gebouwde omgeving betreffen: volkshuisvesting, woningmarkt, bouwbeleid, stedelijke vernieuwing, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid, grondbeleid en infrastructuurbeleid. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een vrijblijvende offerte. Het kan gaan om individuele activiteiten en werkzaamheden samen met het Onderzoeksinstituut OTB en/of andere partners.

In dat kader voer ik onderzoek uit en adviseer op het terrein van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Dat doe ik naast mijn hoogleraarschap ‘Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling’ aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Deze functie is onbezoldigd, is gericht op wetenschappelijk getinte activiteiten in binnen- en buitenland, en wordt uitgevoerd vanuit mijn werkplek op het Onderzoeksinstituut OTB, waar ik kan rekenen op de ondersteuning van het OTB-secretariaat.

Overdag ben ik meestal bereikbaar:
Onderzoeksinstituut OTB
Jaffalaan 9
2628 BX Delft
Tel.: 015 – 2783005
h.priemus@tudelft.nl

’s Avonds en in het weekend ben ik meestal thuis bereikbaar:
Hugo Priemus & Mieke Priemus-Noach
Mariënpoelstraat 13
2334 CW Leiden
Tel.: 071 – 5171720
mpriemus@xs4all.nl