Priemus Onderzoek en Advies

 

 

recente advies-, publicatie- en onderzoeksactiviteiten Hugo Priemus

- Opstellen Kadernota Grondbeleid, gemeente Almere (samen met Willem Korthals Altes, OTB)
- Analyse bestuurlijke problematiek woningcorporatie AWV Eigen Haard, Velsen, als basis voor oplossing (samen met Lex Michiels, Universiteit van Tilburg)
- Opstellen essay over het domein ‘Ruimte’ aan de TU Delft voor de decaan van de faculteit TBM, TU Delft (samen met Andreas Faludi, TU Delft)
- Schrijven van artikelen in de tijdschriften Building Business, B&G, het digitale Corporatieforum Aedes, NVM websitede Architect, Kunsttijdschrift Open Cahier
- Analyse invloed kredietcrisis op de woningmarkt van Zaanstad, gemeente Zaanstad (notitie + discussie met gemeenteraad)
- Ontwikkeling grondslagen voor nieuwe Huisvestings Verordening gemeente Almere (samen met Wenda Doff, OTB)
- Onderzoek naar mogelijkheden voor maatwerk woonruimteverdeling in kleine kernen, Stadsgewest Haaglanden
- Onderzoek naar mogelijkheden voor dubbelbestemming Stille Wille, gemeente Oirschot (samen met Oranjewoud)
- Onderzoek naar mogelijkheden voor herbestemming Numansgors, Cromstrijen (samen met Oranjewoud)
- Onderzoek naar profilering Den Haag, Internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid (samen met Evert Meijers e.a.)
- Onderzoek naar grondexploitatieproblematiek Zwolle
- Onderzoek toekomstverkenning wonen Overijssel (samen met trendbureau Overijssel)
- Advies over concept-stadsvisie, gemeente Hellevoetsluis
- Advisering Nieuwe Steen Investments BV, Hoofddorp over Bestemmingsplan Maankwartier, Heerlen
- Advisering gemeente Haarlemermeer over postcrisis instrumentarium bouwen en wonen.
- Advies Hoogheemraadschap Rijnland over strategisch vastgoedbeleid.
- Advisering Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam over IJburg, fase 2
- Advisering Vereniging Nederlandse Gemeenten n.a.v. Vestia-affaire
- Advies DEMO Consultants (Delft)
- Advies Woningbedrijf Eindhoven
- Advies gemeentebestuur Bergen NH
- Advies corporatie Elkien, Heerenveen
- Advies Gemeente Bergen
- Advisering Volvo Research Foundation over programma Urban Transport Leadership
- Advisering Equipex 201, Parijs
- Advisering Instituto Technológico de la Constructión, Valencia
- Onderzoeksbegeleiding voor VROM-Inspectie, respectievelijk Bank Nederlandse Gemeenten, Nationaal Archief
- Voorzitter van studiedagen, conferenties voor Seminars op Maat (SOM), Nederlands Vastgoed Instituut, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Bank Nederlandse Gemeenten
- Lezingen voor Stichting Futura (Tilburg), Bureau Gerrichhauzen en Partners, Expertisecentrum Journalistiek, Topos Architectuurcentrum, Bouwfonds/MAB, Nederlands Architectuur Instituut, Huurdersvereniging Middelburg, Purple Blue/Tauw, provincie Gelderland, provincie Drenthe, provincie Friesland, gemeenteraad Den Bosch, ROM-Netwerk VNG + IPO, gemeente Den Haag, gemeente Leiden, gemeente Bodegraven, Woningbouwvereniging de Sleutels (Leiden), PVA Financieel (Maasland), Wbv Volksbelang (Helmond), Woningbedrijf Velsen, Eemland Wonen (Baarn), Woningstichting Weststellingwerf, NICIS Institute, Hogeschool van Amsterdam, Platform Ondernemerscontact Bergeijk, Woningcorporatie Mozaiek (Gouda), Wbv Patrimonium (Barendrecht), Maasdeltagroep (Spijkenisse), Woningcorporatie ZO Wonen (Sittard), Metropoolregio Eindhoven, gemeente Horst, Jonge Socialisten, PvdA Werkgroep Huren, corporatie Dunavie (Katwijk), Vereniging van Vastgoedjuristen, Socialistische Partij, European Network for Housing Research, gemeente Velsen, International Project Management Association (IPMA), ETH Zürich, PZ Zoeterwoude, Rijnhart Wonen (Leidschendam), Wetland Wonen (Vollenhove), PM Seminar, International Federation of Housing and Planning, gemeente Capelle aan den IJssel, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Institut Teknologi Bandung, gemeente Nieuwkoop, Provinciale Staten Overijssel, Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, D66 Leiderdorp, PvdA Netwerk Ruimte, Regio IJmond en Zuid-Kennemerland, Centrum voor Lokaal Bestuur, De Verduurzamers, Huurdersraad Eemland, Vereniging Oud Leiden, Internationale Architectuur Biënnale (Rotterdam), Timpaan, Moscow Urban Forum, Strelka Institute (Moscow), Almaty Innovation Forum, gemeente Utrecht, De Nederlandsche Bank, Vereniging van Milieuprofessionals, Stedelijk Huurdersplatform Den Bosch, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, Departement Nijverheid en Handel Hoekschewaard, Huurdersraad Eemland, Bouwend Nederland afdeling Friesland, Bouwsocieteit Stedendriehoek, Studium Generale TU Eindhoven, Governing Council UN-Habitat, Norwegian State Housing Bank, Academy of Sciences of the Czech Republic, Communities and Local Government Committee British House of Commons
- Lid van Adviescommissie Toekomst Nederlandse Tuinbouw, cluster (Ministerie van LNV); lid van SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid; lid van de SER-Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen t.b.v. advies hervorming woningmarkt; lid van Adviescommissie Toekomst Ruimtelijk Beleid (Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur), lid RvT Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland, visitatiecommissie regio Eindhoven, lid Expertteam MIRT Verkenning Haaglanden, VVE Recreatiepark Poldertuin en ’t Vissertje (Zuidplas), lid Evaluation Panel Transnational Research Programme Sustainable Urban Development, mentor Olifantenkooi van Turkse en Nederlandse architecten (2014-2015), Architectuur Lokaal,  Architectuur Lokaal, Economic Committee UK House of Lords (London), voorzitter Audit Committee Midterm Review TBM-onderwijsopleidingen.
- Adviseur directie Onderzoekschool TRAIL

download Overzicht Publicaties 1965-2010 (pdf 3.2Mb)