Priemus Onderzoek en Advies

 

 

Priemus Onderzoek en Advies

Na mijn emeritaat (eind 2007) ben ik sinds 1 januari 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Haaglanden als zelfstandige zonder personeel (zzp) onder de aanduiding ‘Priemus Onderzoek en Advies’.
Priemus Onderzoek en Advies kan worden ingeschakeld voor advieswerk, onderzoek, conferenties, lezingen en publicaties op een veelheid van terreinen die de gebouwde omgeving betreffen: volkshuisvesting, woningmarkt, bouwbeleid, stedelijke vernieuwing, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid, grondbeleid en infrastructuurbeleid. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een vrijblijvende offerte. Het kan gaan om individuele activiteiten en werkzaamheden samen met het Onderzoeksinstituut OTB en/of andere partners.

Lees meer

recente advies-, publicatie- en onderzoeksactiviteiten Hugo Priemus

- Opstellen Kadernota Grondbeleid, gemeente Almere (samen met Willem Korthals Altes, OTB)
- Analyse bestuurlijke problematiek woningcorporatie AWV Eigen Haard, Velsen, als basis voor oplossing (samen met Lex Michiels, Universiteit van Tilburg)
- Opstellen essay over het domein ‘Ruimte’ aan de TU Delft voor de decaan van de faculteit TBM, TU Delft (samen met Andreas Faludi, TU Delft)
- Advisering inrichting Kanaalzone Helmond
- Schrijven van artikelen in de tijdschriften Building Business, respectievelijk B&G en het digitale Corporatieforum Aedes en de NVM website.
- Analyse invloed kredietcrisis op de woningmarkt van Zaanstad, gemeente Zaanstad (notitie + discussie met gemeenteraad)

Lees meer

huidige functies/ nevenfuncties Hugo Priemus

Hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft (sinds 1 september 2003)
Visitator woningcorporaties (via Raeflex)
Member of Expert Commision of the Jury, competition to collect ideas on the concept of public space in the former tram depot, city of Almaty.
Member Expert Group 'Planning for an Inter-Modal Future: Practices and challenges in Norway, Sweden and Denmark (PLANIM), Institute of Transport, Economics, Oslo.

Lees meer

biografie Hugo Priemus

Geboren 15 oktober 1942 te Rotterdam
Gehuwd (1964) met Mieke Noach
Dochter Lian (1966), zoon Guido (1968)

Opleiding
Loopbaanontwikkeling

Lees meer